Så bygger du ett EU-konsortium från scratch – Med Christopher Mathieu

Christopher Mathieu är Docent i Sociologi vid Lunds Universitet samtalar med Theo Bodin, Docent på Karolinska Institutet Hör hur Christopher byggde ett konsortium och framgångsrikt sökte projektanslag i Horizon 2020. Sedan april 2015 till mars 2018 koordinerar han QuInnE (Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes) ett Horisont 2020 finansierat projekt (€2.5m) om innovation, arbetskvalitet och sysselsättning med 9 partneruniversitet i sju EU länder. Mer information finns på Quinnes webbplats.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.