Använd bibliometridata för hitta samarbetspartners

I den här videon visar Theo Bodin hur du kan använda visualiseringsverktyget VOS viewer och bibliometridata från Web of Science för att hitta samarbetspartners och kartlägga internationella forskarnätverk som du ännu inte är med än. Theo använde detta framgångsrikt til en ansökan vintern 2019 och knöt samman flera olika foskargrupper i ett internationellt konsortium

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.